Leadership pro firmy

Věřím, že kultivací stylu vedení, lze dosáhnout vyšší spokojenosti celé naší společnosti. Doprovázím firmy při změně stylu vedení. Takovému vedení, které firmu posouvá ke svobodě, ve které se zachovává funkční a přátelský řád. K vytvoření prostředí, kde jsou lidé členové rodiny, nejen kolegové. Členové rodiny následující společnou vizi, která inspiruje, kteří sdílí a žijí společné hodnoty. V prostředí, kde panuje otevřenost, férovost, důvěra, kde se věci mohou jasně a upřímně komunikovat.

Co ode mě leader či firma může čekat?

Přechod od klasického manažerského stylu vedení lidí k leadershipu, je určitou cestou. Leadership je zábava na celý život. Doprovázím ke změně pomocí změny myšlení, postojů, prožívání, zažitých návyků a rozvoji schopností. S leadershipem jsem v kontaktu každý den, dříve jako leader týmu, nyní už v roli parťáka leaderů na cestě k mistrovství ve vedení a rozvíjení lidí.

Nejčastěji se ve firmách setkávám s tématy

  • → přetíženost, vyčerpanost nebo vyhořelost majitelů či klíčových pracovníků firmy,
  • → posílení, získání, či rozvoj znalosti a zkušenosti ve vedení lidí,
  • → nedostatečná motivace zaměstnanců,
  • → nižší prodejní výsledky obchodního týmu,
  • → vysoká fluktuace zaměstnanců.

Co je vaším tématem?

Přetíženost, vyčerpanost nebo vyhořelost majitelů či klíčových pracovníků firmy

Posílení, získání, rozvoj znalostí a zkušeností ve vedení lidí

Nedostatečná motivace zaměstnanců

Nižší prodejní výsledky obchodního týmu

Vysoká fluktuace zaměstnanců

ROI společnosti Greiner Aerospace spol. s.r.o.

Zaměření klíčových oblastí pro změnu

Jedním z cílů spolupráce a zásadním výsledkem bylo zvýšení produktivity výrobních procesů. To se podařilo zvednout o 12 % za 6 měsíců — ujasněním si, na co je třeba se zaměřit a naopak, co důležité není a s tím související nutná rozhodnutí. Dalším důležitým faktorem byla změna v přístupu k vedení lidí. Z tlaku a nařízení na podporu a jejich zapojení a zvýšení jejich zodpovědnosti ke své pozici.

ROI společnosti Simple Lift s.r.o.

Změna vůdčích schopností majitele

Zvýšení obratu bylo způsobeno zejména zaměřením na posílení vůdčích dovedností. Konkrétně v komunikaci se zaměstnanci ohledně nutnosti změn efektivity jejich práce. Změnou přístupu k podněcování jejich pracovního nasazení i ve směru posílení sebedůvěry majitele ve vedoucí roli.

Zaměření pozornosti na nejdůležitější

Pozastavení se a získání nadhledu

Pro majitele firem a vedoucí pracovníky, bývá obtížné zaměřit prostor pro posun nebo si získat relevantní zpětnou vazbu. Proto používám účinné metody pro získání zpětné vazby. Nastavujeme tím pevnou a jasnou pozici pro další rozvoj vaší osobnosti, rolí a schopností.

Můj osvědčený postupAnalýza potřeb

Zjistíme, jaké zaměření, bude mít největší přínos a probereme, jak koučovací proces dopomůže vše zrealizovat.První hodina

Nastavíme směr, kterým se společně můžeme vydat, upřesníme cíle, či probereme téma, které vnímáte aktuálně jako nejpodstatnější.Dlouhodobá spolupráce

Setkáváme se dle dohodnuté frekvence, kde je třeba, tam měníme zajeté způsoby myšlení nebo prožívání pomocí funkčních technik a přístupů. Zlepšujeme vaši schopnost dosahovat klíčové výsledky a postupně dosáhnout cílů definovaných pro naši spolupráci.Vítězství

Je příjemné se pozastavit, ocenit se a oslavit dosažené vítězství. Velice často, chce být člověk na základě této zkušenosti koučovaný dál. Nastavujeme nový rámec a cíle.Další osobní růst

Spokojený život, je o neustálém pohybu — probereme a nastavíme kam další pohyb směřovat a zda jej uskutečníme společně, či se na další cestu vydáte sami.

pojďme to probrat

Mé hodnoty koučovací profese

Možná právě v nich se najdeme

Autenticita

Stavím s ostatními autentické vztahy. Autenticitu vnímám jako stav bytí v upřímnosti a pravdě, k sobě i k ostatním. Tato "stavba" přináší navázání mnohem důvěrnějších, stabilnějších a otevřenějších propojení s ostatními, které otevírá bezpečný prostor pro zapojení vyšší úrovně kreativity, která je tolik potřebná pro příchod změny, růstu, pro vytvoření nápadů a pro realizaci potřebných akcí a tedy i k dosažení výjimečných výsledků.

Kuráž a síla

Hledím do budoucna a dovolím si přemýšlet o velkých vizích a realizovat je prostřednictvím konkretizovaných plánů za sebe a stejně tak s klienty. Na cestě ke skvělým výsledkům se často nacházejí výzvy a překážky či okamžiky, kdy je třeba vyslovit nekompromisní pravdu a uskutečnit na první pohled nepříjemnou konverzaci či akci. Některé mohou dokonce odradit naše snažení nebo díky nim postupujeme pod náš potenciál. Posiluji odvahu říkat pravdu, konat v pravdě, což s sebou nese objev inovativních možností, nové učení a silnou změnu v životech firem či jednotlivců.

Integrita

Pokud se pro spolupráci rozhodneme, můžete se mnou zažít silný soulad s vaším opravdovým já, s vaší vizí a realizací akcí a výsledků vůči vizi. Stejně tak jako doprovázím vás, kladu i já důraz ve svém životě na konzistenci a harmonii mezi mým smyslem, slovy, akcemi a cíli. Mezi hodnotami a mým stylem života.

Partnerství

Zajímám se o člověka jako o celek, o firmu jako o celek, ne pouze o jeho dílčí roli či část. Přináším kvalitní péči kombinující přísnost a porozumění, abych dosáhl mimořádných výsledků se svými klienty a tedy i změny vašeho světa.

Učení se a rozvoj

Učím se a rostu z racionálního vyhodnocení toho, co v minulosti fungovalo nebo funkční nebylo. K tomuto dopomáhám i svým klientů, což umožňuje postavit daleko silnější přístupy, možnosti, či strategie. Můj drive po zisku nových informacích a přenosu do praxe, posilněný o můj silný zájem dosáhnout mistrovství, zajišťuje neutuchající dosahování výsledků nezávisle na neustále se měnící realitě kolem nás.

Jsem Honza, doprovázím Vás na cestě k mistrovství

Mým osobním posláním je vás doprovázet a přibližovat k realizaci života dle vašich představ.

poznejte mě víc

Odborné zkušenosti

  • PCC
  • Get2 Know Me
  • WORD Power
  • PLAY Life
  • SYSTEMIC COACHING

Lifecoaching

Celostní zlepšení vlastního života

Každý v sobě nosíme ideální scénář, jak by náš život měl vypadat. Někdy se této představě přibližujeme, někdy ji zůstáváme vzdáleni. Doprovázím nejčastěji majitele firem, vedoucí pracovníky, zkrátka ty, kteří svým působením tvoří prostředí pro ostatní. Doprovázím však i sportovce nebo freelancery. Spojujícím prvkem všech jmenovaných, je chuť neustále se zlepšovat a realizovat svoji životní vizi.