Váš firemní růst

Věřím, že základním kamenem úspěchu jakékoliv firmy, je její silné a stabilní vedení. Takové, které je nejen vzděláné a zkušené ve směru managementu, leadershipu a rozvoje firmy, ale také zná své hodnoty, dokáže efektivní používat sebereflexi a užitečně pracuje se svým myšlením, aby svým přístupem přispívalo k tvorbě a udržitelnosti růstového prostředí firmy. Takové firmy, která bez nadsázky přetrvá po generace a stále bude úspěšná a stabilní.

Co ode mě můžete čekat?

→ Budování či růst firmy, bývá často vykoupeno značnou námahou jejího majitele či ředitele.

→ Pocit přetížení nebo nedostatku energie na realizaci určitého záměru, je velice častým jevem.

→ Od spolupráce se mnou můžete očekávat tah na branku ve směru ujasnění a definice na čem aktuálně nejvíce pracovat a také efektivní spolupráci v realizaci tohoto definovaného stavu.

Nejčastěji na základě spolupráce dosahujete těchto výsledků:

 • → posílení sebedůvěry majitele či ředitele,
 • → efektivnější styl vedení týmu,
 • → lepší organizace času,
 • → zvýšení obratu i zisku,
 • → vyšší prodejní výsledky obchodního týmu,
 • → silnější firemní kultura a soudržnost.

Jakého výsledku chcete dosáhnout vy?

Přínos vzájemné spolupráce v číslech

Výsledky spolupráce s Greiner Aerospace spol. s.r.o.

Zaměření klíčových oblastí pro změnu

Jedním z cílů spolupráce a zásadním výsledkem bylo zvýšení produktivity výrobních procesů. To se podařilo zvednout o 12 % za 6 měsíců — ujasněním si, na co je třeba se zaměřit a naopak, co důležité není a s tím související nutná rozhodnutí. Dalším důležitým faktorem byla změna v přístupu k vedení lidí. Z tlaku a nařízení na podporu a jejich zapojení a zvýšení jejich zodpovědnosti ke své pozici.

Výsledky spolupráce se Simple Lift s.r.o.

Změna stylu vedení firmy majitelem

Zvýšení obratu bylo způsobeno zejména zaměřením na posílení stylu vedení. Konkrétně v komunikaci se zaměstnanci ohledně nutnosti změn efektivity jejich práce. Změnou přístupu k podněcování jejich pracovního nasazení i ve směru posílení sebedůvěry majitele ve vedoucí roli.

Můj osvědčený postupÚvodní konzultace

Zjistíme, jaké zaměření, bude mít největší přínos a probereme, jak koučovací proces dopomůže vše zrealizovat.První hodina

Nastavíme směr, kterým se společně můžeme vydat, upřesníme cíle, či probereme téma, které vnímáte aktuálně jako nejpodstatnější.Dlouhodobá spolupráce

Setkáváme se dle dohodnuté frekvence, kde je třeba, tam měníme zajeté způsoby myšlení nebo prožívání pomocí funkčních technik a přístupů. Zlepšujeme vaši schopnost dosahovat klíčové výsledky a postupně dosáhnout cílů definovaných pro naši spolupráci.Vítězství

Je příjemné se pozastavit, ocenit se a oslavit dosažené vítězství. Velice často, chce být člověk na základě této zkušenosti koučovaný dál. Nastavujeme nový rámec a cíle.Další osobní růst

Spokojený život, je o neustálém pohybu — probereme a nastavíme kam další pohyb směřovat a zda jej uskutečníme společně, či se na další cestu vydáte sami.

pojďme to probrat

Reference

Odborné zkušenosti

 • 2900+ hodin

  s odhodlanými klienty

 • 350+ hodin

  týmových setkání

 • 320+ klientů

  naplňujících velkolepé vize

 • PCC
 • Get2 Know Me
 • SYSTEMIC COACHING

Váš osobní růst

Cesta tvorby výjimečného života, který budete žít s radostí i když se občas na obloze vyskytne mrak.