Váš firemní růst

Věřím, že základním kamenem úspěchu jakékoliv firmy, je její silné a stabilní vedení. Takové, které je nejen vzděláné a zkušené ve směru managementu a rozšiřování firmy, ale také zná své hodnoty, dokáže silně používat sebereflexi a efektivně pracuje se svým myšlením, aby svým přístupem přispívalo k tvorbě a udržitelnosti růstového prostředí firmy. Takové firmy, která bez nadsázky přetrvá po generace a stále bude úspěšná ve svém přínosu a udržitelnosti.

Co ode mě firma může čekat?

Budování či růst firmy, bývá často vykoupeno značnou námahou jejího majitele či ředitele. Pocit přetížení nebo nedostatku energie na realizaci určitého záměru, je velice častým jevem. Od spolupráce se mnou můžete očekávat tah na branku ve směru ujasnění a definice na čem aktuálně nejvíce pracovat a také efektivní spolupráci v realizaci tohoto definovaného stavu.

Nejčastěji na základě spolupráce dosahuje firma těchto výsledků:

 • → posílení sebedůvěry majitele či managementu,
 • → efektivnější styl vedení týmu,
 • → lepší organizace času,
 • → zvýšení obratu i zisku,
 • → vyšší prodejní výsledky obchodního týmu,
 • → silnější firemní kultura a soudržnost.

Jakého výsledku chcete dosáhnout vy?

Returns of investments společnosti Greiner Aerospace spol. s.r.o.

Zaměření klíčových oblastí pro změnu

Jedním z cílů spolupráce a zásadním výsledkem bylo zvýšení produktivity výrobních procesů. To se podařilo zvednout o 12 % za 6 měsíců — ujasněním si, na co je třeba se zaměřit a naopak, co důležité není a s tím související nutná rozhodnutí. Dalším důležitým faktorem byla změna v přístupu k vedení lidí. Z tlaku a nařízení na podporu a jejich zapojení a zvýšení jejich zodpovědnosti ke své pozici.

Returns of investments společnosti Simple Lift s.r.o.

Změna vůdčích schopností majitele

Zvýšení obratu bylo způsobeno zejména zaměřením na posílení vůdčích dovedností. Konkrétně v komunikaci se zaměstnanci ohledně nutnosti změn efektivity jejich práce. Změnou přístupu k podněcování jejich pracovního nasazení i ve směru posílení sebedůvěry majitele ve vedoucí roli.

360 zpětná vazba

Pozastavení se a získání potřebného nadhledu

Pro majitele firem a vedoucí pracovníky, bývá obtížné zaměřit prostor pro posun nebo si získat relevantní zpětnou vazbu. Proto používám tuto účinnou metodu pro získání zpětné vazby. Nastavujeme tím pevnou a jasnou pozici pro další rozvoj vaší osobnosti, rolí a schopností.

Můj osvědčený postupAnalýza potřeb

Zjistíme, jaké zaměření, bude mít největší přínos a probereme, jak koučovací proces dopomůže vše zrealizovat.První hodina

Nastavíme směr, kterým se společně můžeme vydat, upřesníme cíle, či probereme téma, které vnímáte aktuálně jako nejpodstatnější.Dlouhodobá spolupráce

Setkáváme se dle dohodnuté frekvence, kde je třeba, tam měníme zajeté způsoby myšlení nebo prožívání pomocí funkčních technik a přístupů. Zlepšujeme vaši schopnost dosahovat klíčové výsledky a postupně dosáhnout cílů definovaných pro naši spolupráci.Vítězství

Je příjemné se pozastavit, ocenit se a oslavit dosažené vítězství. Velice často, chce být člověk na základě této zkušenosti koučovaný dál. Nastavujeme nový rámec a cíle.Další osobní růst

Spokojený život, je o neustálém pohybu — probereme a nastavíme kam další pohyb směřovat a zda jej uskutečníme společně, či se na další cestu vydáte sami.

pojďme to probrat

Mé hodnoty koučovací profese

Možná právě v nich se najdeme

Autenticita

Stavím s ostatními autentické vztahy. Autenticitu vnímám jako stav bytí v upřímnosti a pravdě, k sobě i k ostatním. Tato "stavba" přináší navázání mnohem důvěrnějších, stabilnějších a otevřenějších propojení s ostatními, které otevírá bezpečný prostor pro zapojení vyšší úrovně kreativity, která je tolik potřebná pro příchod změny, růstu, pro vytvoření nápadů a pro realizaci potřebných akcí a tedy i k dosažení výjimečných výsledků.

Kuráž a síla

Hledím do budoucna a dovolím si přemýšlet o velkých vizích a realizovat je prostřednictvím konkretizovaných plánů za sebe a stejně tak s klienty. Na cestě ke skvělým výsledkům se často nacházejí výzvy a překážky či okamžiky, kdy je třeba vyslovit nekompromisní pravdu a uskutečnit na první pohled nepříjemnou konverzaci či akci. Některé mohou dokonce odradit naše snažení nebo díky nim postupujeme pod náš potenciál. Posiluji odvahu říkat pravdu, konat v pravdě, což s sebou nese objev inovativních možností, nové učení a silnou změnu v životech firem či jednotlivců.

Integrita

Pokud se pro spolupráci rozhodneme, můžete se mnou zažít silný soulad s vaším opravdovým já, s vaší vizí a realizací akcí a výsledků vůči vizi. Stejně tak jako doprovázím vás, kladu i já důraz ve svém životě na konzistenci a harmonii mezi mým smyslem, slovy, akcemi a cíli. Mezi hodnotami a mým stylem života.

Partnerství

Zajímám se o člověka jako o celek, o firmu jako o celek, ne pouze o jeho dílčí roli či část. Přináším kvalitní péči kombinující přísnost a porozumění, abych dosáhl mimořádných výsledků se svými klienty a tedy i změny vašeho světa.

Učení se a rozvoj

Učím se a rostu z racionálního vyhodnocení toho, co v minulosti fungovalo nebo funkční nebylo. K tomuto dopomáhám i svým klientů, což umožňuje postavit daleko silnější přístupy, možnosti, či strategie. Můj drive po zisku nových informacích a přenosu do praxe, posilněný o můj silný zájem dosáhnout mistrovství, zajišťuje neutuchající dosahování výsledků nezávisle na neustále se měnící realitě kolem nás.

Jsem Honza, doprovázím Vás na cestě k mistrovství

Mým osobním posláním je vás doprovázet a přibližovat k realizaci života dle vašich představ.

poznejte mě víc

Odborné zkušenosti

 • PCC
 • Get2 Know Me
 • WORD Power
 • PLAY Life
 • SYSTEMIC COACHING

Váš osobní růst

Cesta tvorby výjimečného života, který budete žít s radostí i když se občas na obloze vyskytne mrak.

Každý v sobě nosíme ideální scénář, jak by náš život měl vypadat. Někdy se této představě přibližujeme, někdy ji zůstáváme vzdáleni. Doprovázím nejčastěji majitele firem, vedoucí pracovníky, zkrátka ty, kteří svým působením tvoří prostředí pro ostatní. Doprovázím však i sportovce nebo freelancery. Spojujícím prvkem všech jmenovaných, je chuť neustále se zlepšovat a realizovat svoji životní vizi.