Inspirace pro váš pracovní i soukromý život

Dvě já, které určují, jaký náš život či podnikání budou

Název může vyznít jako popis určité psychické nemoci, což ovšem nebude předmětem tohoto článku. Hlavním předmětem je poukázání na to, že jsou v nás dvě já, kterými pohlížíme na svět a na základě kterých jednáme. Ovlivňují náš náhled na to, co je možné, na to čeho jsme schopni a v konečném důsledku i čeho v […]

Koučem dnes může být opravdu každý! Jak poznám vhodného?

Za mě naprosto pravdivé tvrzení. Navíc když je to nevázaná živnost. K zamyšlení ale je, zdali bude každý kouč schopný získat si platící klienty a bude schopný mít koučování jako dominantní zdroj příjmů? Zaujme takový kouč klienty i pro dlouhodobou spolupráci? Nemám za sebou nějaká konkrétní čísla, nemám za sebou nějaký výzkum, čili Vám neřeknu přesné […]