Dvě já, které určují, jaký náš život či podnikání budou

Název může vyznít jako popis určité psychické nemoci, což ovšem nebude předmětem tohoto článku. Hlavním předmětem je poukázání na to, že jsou v nás dvě já, kterými pohlížíme na svět a na základě kterých jednáme. Ovlivňují náš náhled na to, co je možné, na to čeho jsme schopni a v konečném důsledku i čeho v životě dosáhneme.

Jedno já je tvůrčí, plné snění, nekonečných možností, odhodlání a radosti. Druhé já, je ustrašené, držící se zpět, pochybující, zrozené vlivem autorit, které stály u našeho dospívání a taky špatnými zkušenostmi či nepříjemnými zážitky, které jsme v průběhu života zažili. Jistě to znáte, něco si vymyslíte, máte myšlenku, že už by bylo vhodné se pustit do akce, je tam ovšem to ALE. Ale stojící v cestě k tomu, aby cesta započala nebo jsme po ni byli schopni kráčet. Je dobré si tedy uvědomit, které já za nás ve specifické chvíli hovoří. Je to to, které jde budovat velkolepost, které realizuje naši velkolepou životní vizi? Nebo to, které spíše uniká, snaží se skrýt před nebezpečím této velkoleposti?

Co kdybychom zkusili na svůj život pohlížet touto optikou a začali tak objevovat co v našich přesvědčeních a životních hodnotách je spíše útěkářské a ustrašené já a co je skutečným projevem nás, nás jakožto nejlepší verzí sebe sama. Důležitým faktorem při tomto niterním pohledu je radikální upřímnost. Pokud jsme ve specifické chvíli, kdy se pro něco rozhodujeme, nebo váháme s tím se do něčeho pustit, je vhodné si položit otázku, kdo se to teď vlastně rozhoduje? Touto optikou je tedy vhodné pohlížet i na klíčové výzvy, které Vás na cestě za vašimi cíli a sny zastavují a uvědomit si, zda se necháváte zastavit svým ustrašeným já nebo se skutečně rozhodujete na základě vašeho já tvůrčího.

(Koučování není podávání rad a návodů, zde je mým záměrem pouze inspirovat svými pohledy na různá témata).

Sdílet s přáteli