Jsem Honza

Rád dělám lidem ze života radost

Jsem především člověk milující život a jeho rozmanitost. Jsem vizionář a tvůrce. Věřím, že jakýkoliv nápad se dá zrealizovat, jen je k tomu třeba kooperace nadšených lidí, kteří jsou s vizí a jeden s druhým v souladu a kteří znají a propojují své silné stránky. Mé hodnoty pro spolupráci s klienty jsou autenticita, kuráž a síla, integrita, partnerství, učení se a rozvoj. Rád dělám lidem ze života radost tím, že spolu poznáváme, uchopujeme a naplňujeme jejich velké životní vize.

Moje cesta ke koučování

Vystudoval jsem právnické-ekonomický obor, velice brzy jsem však zjistil, že toto není cesta, kterou bych se chtěl vydat. Se stavem života, který by se měl ubírat směrem, který se liší od mé životní vize, jsem se nedokázal ztotožnit a začalo hledání mého životního poslání. Po letech kdy jsem se věnoval trenérství v tenise, jsem své poslání objevil.

Mé poslání

Pro firmy a týmy

Mým posláním je doprovázet firmy ke svobodě. Svobodu, ve které se však zachovává řád, který chtějí lidé přirozeně následovat.

Kde jsou lidé spíše členové rodiny než zaměstnanci, kteří následují společnou vizi, vizi která inspiruje každého z nich. Kde panuje otevřenost, důvěra, kde se věci mohou jasně komunikovat, kde jsou lidé kreativní i zodpovědní za své role. Kde se dosahuje unikátních výsledků při zachování životní spokojenosti všech zúčastněných.

Pro jednotlivce

Vnímám své poslání, jako doprovázení lidí k životu, který si doopravdy přejí a taky za stavem, kdy si tento život dokážou na pocitové úrovni skutečně užít.

V rozhovoru s Vámi, jsem maximálně přítomný, nedávám v něm žádné rady nebo univerzální řešení. Vytvářím pro vás bezpečný prostor s vysokou mírou vzájemné důvěry, ve kterém dokážete zapojit kreativitu a přicházet k uvědoměním a nápadům a následně i reálným krokům, které vedou k posunu k tomu, co si přejete. Běžným stylem myšlení a také díky přehlcujícímu vlivu okolí, je k tomuto výstupu často velice obtížné dojít.
Tyto hovory tedy přináší obrovskou hodnotu pro Váš život, jelikož se stáváte stále silnějšími ve vztahu samy se sebou, ve vztahu k ostatním a také v prožívání života a realizaci toho, co shledáte pro svůj život jako důležité.

Zkušenosti

Za dobu, kterou se věnuji koučování, jsem absolvoval:

 • 2400+ hodin

  s odhodlanými klienty

 • 300+ hodin

  týmových setkání

 • 250+ klientů

  naplňujících své životní vize

Moje cesta ke koučování

Úspěšně jsem zakončil studium právnicko-ekonomického oboru. Celý život jsem měl silný vztah ke sportu a lidskému myšlení. To upoutalo moji pozornost od cesty, kterou určovalo moje studijní zaměření. 8 let jsem se věnoval rozvíjení sportovců ruzných věkových skupin, na této cestě jsem poznal koučování a svoji pozornost ,zaměřil ryze směrem rozvoje jednotlivců a firem. Prvotní obava z vybočení ze společensky předepsané vize mého života, byla rychle překonána láskou k tomuto oboru. Koučování je mým stylem života. Když se tak ohlédnu, uvědomuji si, jak je to vybočení, které kdysi pro mě bylo velikou obavou, najednou úsměvnou a hřející vzpomínkou. Nyní nejvíce času a energie věnuji realizaci změn s firmami i jednotlivci, kteří se rozhodli budovat na své životní cestě něco velkolepého. Tím myslím dlouhodobé výsledky, užitek společnosti, spokojenost, stabilitou a zdraví vztahů mezi členy firemního „kmene“. To je cesta, která mi dává smysl, na které zažívám spokojenost a naplnění a na které se cítím jako na svém místě.

„Funguje to koučování vůbec“?

Otázka, kterou jsem jednou dostal na přednášce. „Rád Vám ji zodpovím, odpověděl jsem“. S lehkým úsměvem jsem však ještě řekl: „Mohl bych Vás jen požádat než odpovím, o odpověď na otázku, na základě čeho jste mi tuto otázku položil“? „No, zkušenost s koučem mám a teda nevím, jestli to pro mě bylo nějakým přínosem.“ Ano, šlo zde o určitou zkušenost, která ovlivnila jeho názor na koučování. Když se nad tímto zážitkem zamyslím, vidím tam dvě myšlenky. Nezavíráme si někdy paušalizací a rychlým hodnocením dveře před něčím, co pro nás může mít nesmírný užitek? Pokud půjdeme poprvé k doktorovi a vyhodnotíme si takový zážitek jako nepřínosný či nepříjemný, příště až budeme mít potřebu řešit své zdraví, mávneme nad lékařstvím jen tak rukou? Druhou myšlenkou je, jak vlastně jednoduše lidem předat, proč v koučování věřím a vnímám jej jako nejúčinnější formu osobnostního zrání či rozvoje? Jednoduše, vzpomeňte si na moment, kdy jste dostali nějakou radu či tip, jak se postavit k nějakému tématu ,ať už firemnímu či ze soukromého života. (Jistě jsou případy kdy tip či rada mohou fungovat, to nezpochybňuji). Zkuste se prosím podívat na to, jak jste s tím tipem nakládali? Jak jste se nakonec k situaci postavili? Jak moc byl tento tip trvanlivý v dlouhodobém horizontu? A vzpomeňte si dále, na situaci, kdy jste si sami přemýšleli, jak se k určité záležitosti postavit. A bylo toto pouze o vás a vašem myšlení. Nebo když jste si uvědomili něco velice objevného na základě vlastního přemýšlení. Jaký to byl pocit? Co to pro vás znamenalo? Jakou to mělo trvanlivost? Koučování je funkční, protože v něm oslovujeme pro nalezení řešení toho nejvíce kompetentního a tím jsme my sami. Vede nás k zamyšlení nad svým životem a klíčovými situacemi, nad tím jak se vnímáme, nad našimi přesvědčeními, hodnotami, kritérii. Na základě kterých pohlížíme na ostatní a na život, vede nás také k rozvoji schopností a neposlední řadě ke změně našeho chování, je to široký přístup k rozvoji člověka, jehož účinné používání vede ke změnám ve společnosti, jelikož změnou jednotlivce nastává postupná řetězová změna v jeho nejbližším okolí. U lidí, kteří jsou dlouhodobě koučovaní, sleduji daleko větší klid, uvolněnost, rozhodnost, moudrost a sebedůvěru a také rostoucí emoční inteligenci.

Odborné zkušenosti

 • PCC
 • Get2 Know Me
 • WORD Power
 • PLAY Life
 • SYSTEMIC COACHING

Chci firemní růst

Prosperující firma a životní balanc


Více o firemním růstu

Chci osobní růst

Životní naplnění a žádané výsledky


Vice o osobním růstu

Chci manažerský růst

Silný leader tvořící růstové prostředí


Vice o manažerském růstu

Silné stránky

Poznání a rozvoj silných stránek


Více o silných stránkách