Jsem Honza

Doprovázím vás při tvorbě výjimečného života

Seznamte se se mnou

Koučuji, tedy jsem. Koučování pro mě není jen nástrojem rozvoje, je to součást mojí identity. Spolupracuji s majiteli či řediteli firem, kteří se rozhodli žít výjimečný život.

Odborné zkušenosti

 • 2900+ hodin

  s odhodlanými klienty

 • 350+ hodin

  týmových setkání

 • 320+ klientů

  naplňujících velkolepé vize

 • PCC
 • Get2 Know Me
 • WORD Power
 • PLAY Life
 • SYSTEMIC COACHING

Moje cesta ke koučování

Úspěšně jsem zakončil studium právnicko-ekonomického oboru. Celý život jsem měl silný vztah ke sportu a lidskému myšlení. To upoutalo moji pozornost od cesty, kterou určovalo moje studijní zaměření. 8 let jsem se věnoval rozvíjení sportovců ruzných věkových skupin, na této cestě jsem poznal koučování a svoji pozornost ,zaměřil ryze směrem rozvoje jednotlivců a firem. Prvotní obava z vybočení ze společensky předepsané vize mého života, byla rychle překonána láskou k tomuto oboru. Koučování je mým stylem života. Když se tak ohlédnu, uvědomuji si, jak je to vybočení, které kdysi pro mě bylo velikou obavou, najednou úsměvnou a hřející vzpomínkou. Nyní nejvíce času a energie věnuji realizaci změn s firmami i jednotlivci, kteří se rozhodli budovat na své životní cestě něco velkolepého. Tím myslím dlouhodobé výsledky, užitek společnosti, spokojenost, stabilitou a zdraví vztahů mezi členy firemního „kmene“. To je cesta, která mi dává smysl, na které zažívám spokojenost a naplnění a na které se cítím jako na svém místě.

„Funguje to koučování vůbec“?

Otázka, kterou jsem jednou dostal na přednášce. „Rád Vám ji zodpovím, odpověděl jsem“. S lehkým úsměvem jsem však ještě řekl: „Mohl bych Vás jen požádat než odpovím, o odpověď na otázku, na základě čeho jste mi tuto otázku položil“? „No, zkušenost s koučem mám a teda nevím, jestli to pro mě bylo nějakým přínosem.“ Ano, šlo zde o určitou zkušenost, která ovlivnila jeho názor na koučování. Když se nad tímto zážitkem zamyslím, vidím tam dvě myšlenky. Nezavíráme si někdy paušalizací a rychlým hodnocením dveře před něčím, co pro nás může mít nesmírný užitek? Pokud půjdeme poprvé k doktorovi a vyhodnotíme si takový zážitek jako nepřínosný či nepříjemný, příště až budeme mít potřebu řešit své zdraví, mávneme nad lékařstvím jen tak rukou? Druhou myšlenkou je, jak vlastně jednoduše lidem předat, proč v koučování věřím a vnímám jej jako nejúčinnější formu osobnostního zrání či rozvoje? Jednoduše, vzpomeňte si na moment, kdy jste dostali nějakou radu či tip, jak se postavit k nějakému tématu ,ať už firemnímu či ze soukromého života. (Jistě jsou případy kdy tip či rada mohou fungovat, to nezpochybňuji). Zkuste se prosím podívat na to, jak jste s tím tipem nakládali? Jak jste se nakonec k situaci postavili? Jak moc byl tento tip trvanlivý v dlouhodobém horizontu? A vzpomeňte si dále, na situaci, kdy jste si sami přemýšleli, jak se k určité záležitosti postavit. A bylo toto pouze o vás a vašem myšlení. Nebo když jste si uvědomili něco velice objevného na základě vlastního přemýšlení. Jaký to byl pocit? Co to pro vás znamenalo? Jakou to mělo trvanlivost? Koučování je funkční, protože v něm oslovujeme pro nalezení řešení toho nejvíce kompetentního a tím jsme my sami. Vede nás k zamyšlení nad svým životem a klíčovými situacemi, nad tím jak se vnímáme, nad našimi přesvědčeními, hodnotami, kritérii. Na základě kterých pohlížíme na ostatní a na život, vede nás také k rozvoji schopností a neposlední řadě ke změně našeho chování, je to široký přístup k rozvoji člověka, jehož účinné používání vede ke změnám ve společnosti, jelikož změnou jednotlivce nastává postupná řetězová změna v jeho nejbližším okolí. U lidí, kteří jsou dlouhodobě koučovaní, sleduji daleko větší klid, uvolněnost, rozhodnost, moudrost a sebedůvěru a také rostoucí emoční inteligenci.

Mé hodnoty koučovací profese

Možná právě v nich se najdeme

Autenticita

Stavím s ostatními autentické vztahy. Autenticitu vnímám jako stav bytí v upřímnosti a pravdě, k sobě i k ostatním. Tato "stavba" přináší navázání mnohem důvěrnějších, stabilnějších a otevřenějších propojení s ostatními, které otevírá bezpečný prostor pro zapojení vyšší úrovně kreativity, která je tolik potřebná pro příchod změny, růstu, pro vytvoření nápadů a pro realizaci potřebných akcí a tedy i k dosažení výjimečných výsledků.

Kuráž a síla

Hledím do budoucna a dovolím si přemýšlet o velkých vizích a realizovat je prostřednictvím konkretizovaných plánů za sebe a stejně tak s klienty. Na cestě ke skvělým výsledkům se často nacházejí výzvy a překážky či okamžiky, kdy je třeba vyslovit nekompromisní pravdu a uskutečnit na první pohled nepříjemnou konverzaci či akci. Některé mohou dokonce odradit naše snažení nebo díky nim postupujeme pod náš potenciál. Posiluji odvahu říkat pravdu, konat v pravdě, což s sebou nese objev inovativních možností, nové učení a silnou změnu v životech firem či jednotlivců.

Integrita

Pokud se pro spolupráci rozhodneme, můžete se mnou zažít silný soulad s vaším opravdovým já, s vaší vizí a realizací akcí a výsledků vůči vizi. Stejně tak jako doprovázím vás, kladu i já důraz ve svém životě na konzistenci a harmonii mezi mým smyslem, slovy, akcemi a cíli. Mezi hodnotami a mým stylem života.

Partnerství

Zajímám se o člověka jako o celek, o firmu jako o celek, ne pouze o jeho dílčí roli či část. Přináším kvalitní péči kombinující přísnost a porozumění, abych dosáhl mimořádných výsledků se svými klienty a tedy i změny vašeho světa.

Učení se a rozvoj

Učím se a rostu z racionálního vyhodnocení toho, co v minulosti fungovalo nebo funkční nebylo. K tomuto dopomáhám i svým klientů, což umožňuje postavit daleko silnější přístupy, možnosti, či strategie. Můj drive po zisku nových informacích a přenosu do praxe, posilněný o můj silný zájem dosáhnout mistrovství, zajišťuje neutuchající dosahování výsledků nezávisle na neustále se měnící realitě kolem nás.

Jsem Honza, doprovázím Vás na cestě Při tvorbě výjmečného života

potkejme se

Chci firemní růst

Prosperující firma a životní balanc


Více o firemním růstu

Chci osobní růst

Životní naplnění a žádané výsledky


Vice o osobním růstu