Nezařazené

Moje cesta ke koučování

Úspěšně jsem zakončil studium právnicko-ekonomického oboru. Celý život jsem měl silný vztah ke sportu a lidskému myšlení. To odpoutalo moji pozornost od cesty, kterou určovalo moje studijní zaměření. 8 let jsem se věnoval rozvíjení sportovců různých věkových skupin, na této cestě jsem poznal koučování a svoji pozornost zaměřil ryze směrem rozvoje jednotlivců a firem. Prvotní obava z vybočení ze společensky předepsané vize mého života byla rychle překonána láskou k tomuto […]

„Funguje to koučování vůbec“?

Tuto otázku jsem jednou dostal na přednášce. „Rád Vám ji zodpovím“, odpověděl jsem. S lehkým úsměvem jsem však ještě řekl: „Mohl bych Vás jen požádat, než odpovím, o odpověď na otázku: Na základě čeho jste mi tuto otázku položil?“ „No, zkušenost s koučem mám a teda nevím, jestli to pro mě bylo nějakým přínosem.“ Ano, šlo zde o určitou zkušenost, která ovlivnila jeho názor na koučování. Když se nad tímto […]

Dvě já, které určují, jaký náš život či podnikání budou

Název může vyznít jako popis určité psychické nemoci, což ovšem nebude předmětem tohoto článku. Hlavním předmětem je poukázání na to, že jsou v nás dvě já, kterými pohlížíme na svět a na základě kterých jednáme. Ovlivňují náš náhled na to, co je možné, na to čeho jsme schopni a v konečném důsledku i čeho v životě dosáhneme. Jedno já je tvůrčí, plné snění, nekonečných možností, odhodlání a radosti. Druhé já, […]

Koučem dnes může být opravdu každý! Jak poznám vhodného?

Za mě naprosto pravdivé tvrzení. Navíc když je to nevázaná živnost. K zamyšlení ale je, zdali bude každý kouč schopný získat si platící klienty a bude schopný mít koučování jako dominantní zdroj příjmů? Zaujme takový kouč klienty i pro dlouhodobou spolupráci? Nemám za sebou nějaká konkrétní čísla, nemám za sebou nějaký výzkum, čili Vám neřeknu přesné číslo koučů, kteří si vydělávají ryze koučovací profesí a klienti se k nim opakovaně vrací. […]