Koučem dnes může být opravdu každý! Jak poznám vhodného?

Za mě naprosto pravdivé tvrzení. Navíc když je to nevázaná živnost. K zamyšlení ale je, zdali bude každý kouč schopný získat si platící klienty a bude schopný mít koučování jako dominantní zdroj příjmů? Zaujme takový kouč klienty i pro dlouhodobou spolupráci? Nemám za sebou nějaká konkrétní čísla, nemám za sebou nějaký výzkum, čili Vám neřeknu přesné číslo koučů, kteří si vydělávají ryze koučovací profesí a klienti se k nim opakovaně vrací. V dnešní době všemožných marketingových postupů se v nespočtu pozlátkových webů potencionální zákazník koučinku může lehce ztratit. V tomto článku se chci věnovat hlavně parametrům na základě kterých si podle mého názoru jde kouče kvalitně vybrat.

Klíčové parametry:

  • Osobnostní soulad – nejlépe očíslovaný 1-10 (bude např. 5ka dostačující pro to se do spolupráce pustit?).
  • Sebeprezentace – většinou se každý kouč nějak prezentuje, je dobré jej tedy sledovat a vyjasnit si pro sebe, jak na mě koučova sebeprezentace působí.
  • Akreditace u uznávané organizace – někdo další ověřil kvalitu činnosti kouče. Často na trhu můžeme potkat kouče, kteří mají sice hodně absolvovaných tréninku, ale jejich kompetenci nikdo další neověřil – používá tedy prověřené struktury a postupy nebo jakýsi svůj “pal-mal“?
  • Hodiny akreditovaných tréninků.
  • Celkový počet absolvovaných zpoplatněných hodin.
  • Koho má kouč za mentora a supervizora?
  • Vyhodnocení míry autenticity s jakou kouč píše a mluví a nakolik vnímáte chuť se do první schůzky s ním pustit.
  • Může být zajímavé zjistit i to, co ho vedlo k tomu, že se na tuto dráhu vlastně vydal?

Netvrdím však, že jsou tyto parametry svatým písmem, kterými se při výběru kouče řídit. Dle mého názoru však velice napomůžou k vyjasnění a výběru osoby, která Vás na cestě za vašimi sny či změnou, může úspěšne doprovázet. Věřím, že těchto pár parametrů svůj úkol splní. Ať už to budu já nebo kdokoliv z mých akreditovaných kolegů, přeji Vám na cestě mnoho zdaru, radosti a dosažených výsledků.

Sdílet s přáteli