Jan Studený

Published: Říjen 2023

Úspěšně jsem zakončil studium právnicko-ekonomického oboru. Celý život jsem měl silný vztah ke sportu a lidskému myšlení. To odpoutalo moji pozornost od cesty, kterou určovalo moje studijní zaměření. 8 let jsem se věnoval rozvíjení sportovců různých věkových skupin, na této cestě jsem poznal koučování a svoji pozornost zaměřil ryze směrem rozvoje jednotlivců a firem. Prvotní obava z vybočení ze společensky předepsané vize mého života byla rychle překonána láskou k tomuto […]

read more

Published: Říjen 2023

Tuto otázku jsem jednou dostal na přednášce. „Rád Vám ji zodpovím“, odpověděl jsem. S lehkým úsměvem jsem však ještě řekl: „Mohl bych Vás jen požádat, než odpovím, o odpověď na otázku: Na základě čeho jste mi tuto otázku položil?“ „No, zkušenost s koučem mám a teda nevím, jestli to pro mě bylo nějakým přínosem.“ Ano, šlo zde o určitou zkušenost, která ovlivnila jeho názor na koučování. Když se nad tímto […]

read more

Published: Leden 2020

Název může vyznít jako popis určité psychické nemoci, což ovšem nebude předmětem tohoto článku. Hlavním předmětem je poukázání na to, že jsou v nás dvě já, kterými pohlížíme na svět a na základě kterých jednáme. Ovlivňují náš náhled na to, co je možné, na to čeho jsme schopni a v konečném důsledku i čeho v životě dosáhneme. Jedno já je tvůrčí, plné snění, nekonečných možností, odhodlání a radosti. Druhé já, […]

read more

Published: Květen 2019

Za mě naprosto pravdivé tvrzení. Navíc když je to nevázaná živnost. K zamyšlení ale je, zdali bude každý kouč schopný získat si platící klienty a bude schopný mít koučování jako dominantní zdroj příjmů? Zaujme takový kouč klienty i pro dlouhodobou spolupráci? Nemám za sebou nějaká konkrétní čísla, nemám za sebou nějaký výzkum, čili Vám neřeknu přesné číslo koučů, kteří si vydělávají ryze koučovací profesí a klienti se k nim opakovaně vrací. […]

read more